Ing. Daniel Volařík — GEA

Služby

Mapování

Zmapujeme terénní tvary, cyklostezky, vyhotovíme základní mapu, provedeme pasport komunikace, zeleně, infrastruktury.

Jsme připraveni vytvořit digitální model terénu, výškopisný plán, mapové podklady pro projektovou a další činnost.

Ať už se jedná o terén ve volné krajině nebo zastavěnou plochu v rámci strojírenského závodu, jsme schopni situaci zmapovat a přehledně vynést do požadované podoby. Forma výstupu může být elektronická nebo papírová.

Mapování provádíme s odpovídající přesností podle účelu — od metrové až decimetrové pro GIS (liniové stavby, cyklostezky, prvky polohopisu) až po centimetrovou pro technické mapy (inženýrské sítě, budovy, kanalizace apod.).

© 2009-2010 Ing. Daniel Volařík — GEA, Přečkovice 86, 687 71 Bojkovice

Valid XHTML 1.0 Strict