Ing. Daniel Volařík — GEA

geodézie, kartografie, GIS

Katastr nemovitostí, geometrický plán a vytyčení hranic

Vyhotovujeme geometrické plány všech typů od vyznačení budovy (novostavby) po zákres věcného břemene. Podstatnou částí naší činnosti pro katastr je vytyčení hranic pozemků a také nabízíme odstranění zjednodušené evidence. Vytyčení hranice pozemku je potřeba pro zjištění jejího průběhu v terénu např. při řešení vlastnických sporů a ve složitých majetkoprávních situacích.

Pro státní instituce zajišťujeme odkupy pozemků (např. pod pozemní komunikací nebo vodním tokem) podle platné legislativy, vyhotovení geometrického plánu a sepsání potřebných listin (kupní smlouvy apod.).

Geodetické práce v investiční výstavbě a inženýrská geodézie

Provádíme kompletní geodetický servis pro stavební firmy a investory. Vytváříme mapové podklady pro projektovou dokumentaci, zajistíme vytyčení prostorové polohy stavebních objektů. Používáme nejmodernější technologii GNSS a prostorovou polární metodu k dosažení odpovídající přesnosti (norma ČSN 730420). Provádíme určení výšek pomocí přesné nivelace a vybudování vytyčovací sítě.

Realizujeme také speciální geodetické práce vyžadující specifický způsob řešení a nejvyšší dosažitelnou přesnost.

Kartografie, GIS a realitní činnost

Z prostorových dat jsme schopni vytvořit profesionální mapové výstupy podle kartografických zásad (pro tisk i v elektronické podobě (formát PDF, DGN, DWG, SHP a další). Pracujeme v systémech CAD i GIS pro správu prostorových geodat. Dále můžeme navrhnout datový model, strukturu databáze a zajistit její naplnění a metodiku aktualizace.

Pro občany, firmy i instituce zajišťujeme podporu v oblasti realit a nemovitostí, výpisy z katastru, návrhy na vklad a potřebné smlouvy, realizaci prodeje nebo koupi nemovitosti včetně vyřízení všech potřebných formalit.

© 2009-2011 Ing. Daniel Volařík — GEA, Přečkovice 86, 687 71 Bojkovice

Valid XHTML 1.0 StrictSeo servis