Ing. Daniel Volařík — GEA

Geodetické služby pro občany

Občanům nabízíme služby v oblasti katastru nemovitostí, které využijí při koupi pozemku, stavbě rodinného domu nebo řešení sousedských sporů. Mezi hlavní činnosti patří zápis budov do katastru (geometrický plán), vytyčení hranice pozemku v terénu a stabilizace lomových bodů trvalými mezníky. Dále realizujeme dělení pozemku podle zadaných kritérií a odpovídající geometrický plán.

Geodetické služby pro firmy a úřady

Pro firmy zajišťujeme práce jak pro katastr nemovitostí, tak v oblasti mapování. Technická mapa závodu nebo GIS je potřebná pro správný a ekonomický provoz. Zejména u rozsáhlých provozoven, kde je značné množství inženýrských sítí a různých budov a venkovních ploch je důležité vědět, kde co je. Stejně důležité je mít v pořádku majetkoprávní vztahy k užívaným pozemkům.

Stavebním firmám zajišťujeme geodetické činnosti na stavbě od zaměření mapového podkladu pro projektovou dokumentaci, přes vytyčení prostorové polohy objektů až po zaměření skutečného provedení a zápis do katastru. Pracujeme pro projektanty, architekty i zhotovitele.

© 2009-2011 Ing. Daniel Volařík — GEA, Přečkovice 86, 687 71 Bojkovice

Valid XHTML 1.0 Strict