Ing. Daniel Volařík — GEA
geometrický plán

Katastr nemovitostí, geometrický plán, vytyčení hranic pozemku

Potřebujete zaměření pozemku nebo stavby a zápis do katastru nemovitostí? Zjistili jste, že Váš rodinný dům není v katastrální mapě? Chybí Vám geometrický plán pro kolaudaci nebo čerpání hypotéky?

Každá nemovitost je předmětem katastru nemovitostí a měla by být zobrazena v katastrální mapě. Každou prostorovou změnu je tedy potřeba zachytit v terénu geodetickým měřením a vložit do katastru nemovitostí. Ať už se jedná o zaměření a zápis novostavby nebo rozdělení pozemku, vždy je nedílnou součástí geometrický plán odpovídajícího typu.

Poskytneme Vám komplexní služby — provedeme zaměření nebo vytyčení pozemku, vyhotovíme geometrický plán odpovídajícího typu a podáme návrh na vklad na katastrální úřad.

Naši úředně oprávnění zeměměřičští inženýři Vám ručí za správnost a kvalitu.

Nevíte, kudy prochází hranice Vašeho pozemku a rádi byste si nechali udělat vytyčení hranice? Máte se sousedem spor o průběhu vlastnické hranice?

Ke zjištění průběhu vlastnické hranice provádíme vytyčení hranic pozemku v terénu. Vytyčené lomové body osazujeme trvalým způsobem plastovými hraničními znaky. V lokalitách, kde je to možné, můžeme po dohodě sousedů sepsat souhlasné prohlášení a provést zpřesnění hranice.

O aktuálním stavu katastrální mapy ve Vaší lokalitě se můžete přesvědčit na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

© 2009-2011 Ing. Daniel Volařík — GEA, Přečkovice 86, 687 71 Bojkovice

Valid XHTML 1.0 Transitional