Ing. Daniel Volařík — GEA
inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

Potřebujete geodetickou podporu při investiční výstavbě?

Vybudujeme vytyčovací síť stavby, provedeme vytyčení prostorové polohy polohy bodů, vytyčíme podrobné body. Zaměříme skutečný stav a vykonáme kontrolní nebo ověřovací měření nebo měření posunů a deformací.

Při investiční výstavbě je celá řada činností, které vyžadují přímou geodetickou podporu bez níž není možné tyto činnosti provést. Jedná se o vytyčení polohy různých bodů nebo linií, zachování určitých geometrických parametrů konstrukcí, např. svislosti, kolmosti, přímosti, rovinnosti nebo měření a vyhodnocení posunů a deformací.

Geodetické práce v této oblasti jsou nesmírně náročné na požadovanou přesnost a spolehlivost výsledků, kterých je potřeba dosáhnout.

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti inženýrské geodézie a úřední oprávnění Vám dává záruku, že se na nás můžete spolehnout.

© 2009-2010 Ing. Daniel Volařík — GEA, Přečkovice 86, 687 71 Bojkovice

Valid XHTML 1.0 Strict